Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17, znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.13.2019.mk.432

Nr: 7956/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.