Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 24 czerwca 2020 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy" . Znak : DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.13.2019.mk.432

Nr: 8068/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.