Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: Północny wylot drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów-Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II - budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin-Trasa Armii Krajowej w Warszawie wg. wariantu II.1. DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.73.2018.EO/EU/mk.617

Nr: 8092/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.