Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych. WZ.RUZ.4210.55m.2020.WP

Nr: 8125/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami