Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Obwieszczenie RDOŚ dotyczące podjęcia działań w zakresie oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia na odcinku linii kolejowych Warszawa Centralna-Katowice, Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki. WOOŚ-II.4706.2.2020.IA.2

Nr: 8126/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami