Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2016.MW.51, o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nr: 8164/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.