Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku muzeum kolei pn. "Stacja Muzeum" wraz z infrastrukturą techniczną (...). DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.9.2018.mko/KN.41

Nr: 8663/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.